Konular

Yapay zekaya yönelik insan merkezli yaklaşımımız, makine öğrenimini dahil ederek eğitimcilerin iş yükünü hafifletiyor, yarının küresel akademik dürüstlük ihtiyaçlarını öngörüyor ve anlamlı öğrenme sonuçları sağlıyor.

Yapay Zeka Destekli Yazılar

Eğitimcilerle iş birliği yaparak, yapay zeka tarafından oluşturulan metinleri tespit etmek için hızla yenilikler yapıyoruz.

Akademik dürüstlük, e-cheating ve contract cheating

Öğrenci suistimallerini tespit etmek ve her sınıfta akademik dürüstlüğü geliştirmek.

Çevrimiçi ve hibrit öğrenme için değerlendirme tasarımı, bütünlük ve akademik dürüstlük

Hibrit öğrenme ortamlarını desteklemek için değerlendirmede değişimi yönlendirmek.

Araştırma bütünlüğü, işbirliği ve ticarileştirme

Değişen araştırma ortamında araştırma dürüstlüğü ve standartları için sırada ne olduğunu keşfetmek.

Kaliteli geri bildirim, geri bildirim tasarımı ve öğrencilerin ilgisini çekme

Her ortamda etkili geri bildirim ve öğrenci geri bildirimine yönelik yaklaşımların güçlendirilmesi.

Daha Fazla Kaynak İçin