Araştırma bütünlüğü, işbirliği ve ticarileştirme

Araştırmacılar, yayıncılar, üniversiteler ve genel olarak toplum, araştırma uygulamalarını, çıktılarını, rekabeti ve riski etkileyen araştırma ortamındaki sürekli değişikliklerle karşı karşıyadır. Sektörden ve akademiden görüşler içeren bu kaynak koleksiyonunu, araştırma alanındaki yeni gelişmelerle başa çıkmanıza ve dürüstlüğü korumanıza yardımcı olmak için derledik.

Araştırma ve Yayım için Turnitin

En iyi akademik araştırmacıların ve yayıncıların bilimsel çalışmaların orijinalliğini sağlamak için güvendiği aracı kullanarak güvenle yayınlayın ve itibarınızı koruyun.

Daha Fazla Kaynak İçin