·  

Benzerlik Raporunda Uzmanlaşmak için Etkili Çözümler

Araştırma aracı olarak Benzerlik Raporu kullanımının önemini vurgulayan senaryolar.

Laura Young
Laura Young
Content Marketing Specialist

Abone Olun

 

 

 

 

Bu formu doldurarak Turnitin'in Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz. Turnitin, sağladığınız bilgileri sizinle iletişime geçmek için kullanır. Bu abonelikten istediğiniz zaman çıkabilirsiniz.

 

Bir puanı rengine göre değerlendirmeyin.

Popüler inancın aksine mükemmel bir Turnitin benzerlik puanı yoktur. Hiçbir iki ödev aynı değildir ve dolayısıyla hiçbir iki Benzerlik Raporu aynı hikayeyi anlatmayacaktır. Benzerlik Raporu yalnızca kişiler (siz!) tarafından yorumlanmak üzere oluşturulan güçlü bir kaynaktır.

Turnitin'de bir ödevin içeriğinin veritabanımızdaki bazı ödevlerle eşleşmesinin son derece doğal olduğuna inanıyoruz. Bir öğrenci alıntılar kullanmışsa ve bunları referanslarda doğru bir biçimde belirtmişse eşleşme saptanan bazı durumlar ortaya çıkabilir ve bu, ödevin benzerlik skorunun artmasına neden olur. Bu bir sorun değildir!

Benzerlik Raporu, bir öğrencinin ödevindeki sorunlu kısımları vurgulayan bir araştırma aracı olarak tasarlanmıştır; bu da, öğretmenlerin bir eşleşmenin kabul edilebilir olup olmadığını belirlemelerine olanak tanır.

Öğrenci ödev kutusundaki, öğrencinin benzerlik skorunun gösterdiği renk, Turnitin'in tespit ettiği intihali göstermez. Benzeşen metin intihal demek değildir. Kabul edilebilir Turnitin benzerlik skoru hakkında iki kez düşünmenize neden olabilecek puanlama senaryolarına bir göz atalım.

1. Yazar kim?

Eric, sınıf arkadaşı Jane'in ödevinin bir kopyasını ele geçirir. Eric 15 Ekim'de Jane'in ödevini kendi ödevi gibi gönderir ve %25'lik bir benzerlik puanı alır. Ödevin gerçek yazarı olan Jane ödevi 20 Ekim'de gönderir ve %100'lük bir benzerlik puanı alır. Jane'in öğretmeni onun akademik dürüstlüğü hakkında endişelerini dile getirir. Peki, adalet bunun neresinde?

Bu durumda eşleşen iki ödev için yeni bir Benzerlik Raporu oluşturulması derhal durumu ortaya çıkartacak ve kurum politikalarını takip etmenize olanak tanıyacaktır. Artık orijinal yazarın kimliğini araştırmak kuruma bağlıdır.

2. Benzer skorlar. Farklı hikayeler.

Matthew yarıyıl boyunca kendi ödev konusu hakkında araştırmalarını tamamlamak için yeterince çalışmadı; Wikipedia'dan alınmış büyük bir metni kopyalayıp yapıştırdı ve bu içeriği kendi oluşturduğu içerikmiş gibi kullandı. Bu, %30'luk bir benzerlik skoru ile sonuçlandı. Bunun aksine, Dennis'in aynı ödev konusu hakkında sağlam bir bilgi birikimi var ve farklı kaynaklardan bilgi toplamak ve bunları referanslarında doğru bir biçimde belirtmek için yeterli bilgiye sahip. Bunun aksine, Dennis'in aynı ödev konusu hakkında sağlam bir bilgi birikimi var ve farklı kaynaklardan bilgi toplamak ve bunları referanslarında doğru bir biçimde belirtmek için yeterli bilgiye sahip. Dennis %32'lik bir benzerlik skoru aldı.

Öğretmenleri, mevcut tüm veri havuzlarında tarama yapmayı tercih ettiği için beklendiği üzere her iki öğrenci için de Turnitin'de eşleşmeler bulunması muhtemeldir. Ancak, benzerlik skorları sayısal olarak birbirine yakın olmasına rağmen iki ödevden birinin uygunsuz olduğu açık. Puanları ayırmak ve çalıntı yapmamış öğrencinin puanını belirlemek için öğretmene alıntıları ve bibliyografya materyalini öğrencilerin Benzerlik Raporlarına dahil etmemesi tavsiye edilir.

3. Tekrar kullanım yanlış gittiğinde.

Celine aynı ödevi birden fazla ders için gönderdi ve bu da %100'lük bir benzerlik skoruna yol açtı. Kurumda başka bir öğrenci ile eşleşme olduğunu gösteren Benzerlik Raporunu kontrol etti. Celine o anda rahat bir nefes aldı, çünkü ödevinin geçen yarıyılda farklı bir ders için yine kendisinin gönderdiği bir ödev ile eşleştiğini anladı. Herhangi bir sorun yok değil mi?

Burada bir sorun var! Bu, kendi kendine intihal (öz intihal) örneğidir. Sorunu hızlıca çözümlemek için öğretmen Celine'in geçen yarıyılda gönderdiği ödevi Benzerlik Raporuna dahil etmeyebilir ve kurum içinde kendi kendine intihalin (öz intihal) önemini anlatabilir. Ancak, uzun vadeli bir çözüm olarak öğrencilerle kendi kendine intihalin (öz intihal) ve bunu çevreleyen etik konularının tartışılmasını öneriyoruz.

4. Makinedeki hayalet?

İstisnai biçimde iyi hazırlanmış bir ödeve not veriyorsunuz. Ödev olağanüstü! Ve daha da iyisi öğrenciniz yalnızca %12'lik bir benzerlik skoru aldı. Olumlu bir not vermek üzereyken bir anlığına durdunuz. Bu ödev yazım kalitesi açısından bu öğrencinin geçmişte size gönderdiği ödevlerle aynı düzeyde görünmüyor. Bu kadar kısa sürede gerçekten öğrenci bu kadar gelişmiş olabilir mi?

Öğrencinizin bu içeriğin yazarı olabileceği kesinlikle mümkün olsa da diğer olasılıkların da dikkate alınması önemlidir. Daha önce bir kurumun veya okulun özel havuzuna gönderilen ya da hiç depolanmayan bir ödevden intihal yapmış olabilirler, bu da ödevleri doküman havuzuna göndermenin önemini ortaya koymaktadır. Buna alternatif olarak ödev hayalet bir yazardan satın alınmış olabilir.

Kıssadan hisse.

Benzerlik skorunun yüksek olması ilgili dokümanda intihal olduğunu göstermediği gibi, benzerlik skorunun düşük olması da o dokümanda intihal ya da akademik dürüstlüğe karşıt bir durum olmadığını göstermez.